Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2015

inbarefeet
Z serii: Jaką to ma wartość?

Jeżeli ktoś bardzo czegoś chciał, mógłby wiele za to dać i dążąc do tego był szczęśliwy i nagle zrezygnował z tego dla czegoś innego, to jaką wartość ma ta nowo wybrana rzecz?

Przecież znów można zmienić zdanie... 

January 14 2015

0413 af87 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawhoever whoever

January 06 2015

inbarefeet
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viamakemewannadie makemewannadie
inbarefeet
Życie jest jak klocki z tetrisa. Jak wszystko pasuje, to nagle znika.
— Fejsbukowe mądrości
inbarefeet
0143 df38 390
Reposted fromfelicka felicka viaM-M M-M
inbarefeet
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viapassionative passionative
inbarefeet
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viairmelin irmelin
inbarefeet
5929 9698 390
Reposted frominverosimil inverosimil viairmelin irmelin
inbarefeet
0823 bb41 390
by: Chata Wuja Freda
Reposted fromyourjinx yourjinx viairmelin irmelin
inbarefeet
inbarefeet
– Z czymkolwiek mamy się zmierzyć, zrobimy to razem. A ty będziesz nosić moje nazwisko. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viailoveyou iloveyou
inbarefeet
Okay?
— Okay.
Reposted fromobliviate obliviate viailoveyou iloveyou
inbarefeet
 "Ze związkami, z seksem to jest tak, że albo idziesz na całość licząc się z tym, że możesz się sparzyć, albo nie idziesz wcale. Pół-środki to naprawdę złe rozwiązanie"

October 10 2014

inbarefeet
"Samotność nie jest naturalnym stanem;
wszystko wokół występuje w parach - poduszki w sypialni, palniki w kuchence,
a nawet baterie w latarce.
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie."

August 20 2014

inbarefeet
2224 07a0 390
Reposted frominaf inaf viacarmeloooove carmeloooove
inbarefeet
inbarefeet
8305 1500 390
Reposted fromgoszka goszka viacarmeloooove carmeloooove
inbarefeet
1531 2f46 390
Reposted fromModeleczka Modeleczka viacarmeloooove carmeloooove
inbarefeet
Reposted fromKlauds Klauds
inbarefeet
Reposted fromKlauds Klauds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl